Terugbetaling danslessen door het ziekenfonds of de werkgever


Sommige ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van inschrijvingsgeld voor sportverenigingen die aangesloten zijn bij een erkende federatie. De voorwaarden en bedragen zijn zeer verschillend, en ze variëren zelfs per regio. Ook enkele werkgevers betalen een sportabonnement deels terug.

De leerlingen kunnen hiervan gebruik maken op voorwaarde dat de administratieve last voor Frisse Folk zich beperkt tot het zetten van een handtekening en/of een stempel. Je inschrijving via de site en betaling moeten volledig in orde zijn om van deze regeling gebruik te kunnen maken.

Vraag het formulier aan bij je mutualiteit en bezorg ons het volledig ingevulde document

  • rechtstreeks aan Koen of Elena tijdens een activiteit van Frisse Folk
  • per mail (ingevuld en gescand) 
  • per post, samen met een gefrankeerde en aan jezelf (of aan jouw ziekenfonds) geadresseerde enveloppe.


De gegevens die je waarschijnlijk nodig hebt

vzw Frisse Folk
Antoine Bréartstraat 129 
1060 Sint-Gillis (Brussel)
0474 78 58 03 
contact@frissefolk.be
www.frissefolk.be

Danspunt
Abrahamstraat 13
9000 Gent 
Tel 09 269 45 30
info@danspunt.be
www.danspunt.be


vzw Frisse Folk is lid van Danspunt, het Vlaams steunpunt voor amateurdans, dat de artistieke kwaliteit van amateurdans in Vlaanderen en Brussel wil bevorderen. Op 1 januari 2002 werd Danspunt door de Vlaamse Gemeenschap officieel erkend als enige disciplinaire organisatie voor amateurdans en wordt sindsdien structureel gesubsidieerd.