nlfren

Wat is mijn niveau?

Inleiding

Beginners starten in niveau 1. Als je al voorkennis hebt, en niet weet in welk niveau je kan instappen, dan vind je hieronder aanwijzingen en tips. Lees zeker ook de rubriek “Programma per niveau”. Als je dan nog twijfelt, mag je gerust in 2 groepen een proefles volgen. Laat dan in het begin van de les aan de lesgever weten dat je feed back wil, zodat hij je meteen daarna advies op maat kan geven.

Vereiste voorkennis per niveau

Als je de voorgaande niveaus niet bij Frisse Folk gevolgd hebt, maar wel over de juiste voorkennis beschikt, kan je dankzij onze modulaire opbouw en het grote aantal verschillende groepen meteen instromen in hogere niveaus. Het is logisch dat je dan de meerderheid van de dansen uit alle voorgaande niveaus wel moet kennen. Bovendien moet je ook de volgende algemene vaardigheden beheersen.

Niveau 2 is toegankelijk voor iedereen die goed weet wat de aandachtspunten zijn voor danshouding, optimaal gebruik van de ruimte en dansen op de muziek. We gaan ervan uit dat je hiervoor minimum 10 uur dansles gevolgd moet hebben, of een intensieve beginnersstage van 5 uur. Bij twijfel kan je ons best even contacteren, of je inschrijven voor een proefles in niveau 1 én in niveau 2.

Om in te stromen in niveaus 3, 4 of 5 verwachten we dat je de volgende zaken zo goed beheerst dat ze een automatisme geworden zijn: de danshouding van koppeldansen, muzikale zinnen, op het ritme dansen en elke dans geduldig en progressief opbouwen. We verwachten ook dat je leiden en/of volgen steeds beter beheerst, muziek steeds makkelijker herkent, en dat je je kan aanpassen aan verschillende danspartners en dansstijlen, aan volle dansvloeren en aan snellere en moeilijkere muziek.

Voor de gevorderde niveaus 6, 7 & 8 moeten de volgende vaardigheden een automatisme zijn: leiden en/of volgen, muziek herkennen, en je dansstijl en -variaties aanpassen aan de muziek en aan de beschikbare ruimte. We verwachten ook een redelijk leertempo, van rol durven veranderen (leider – volger), en een zekere reflectie over het folkmilieu en de bijhorende dansetiquette.

Les boven je niveau: snel lacunes wegwerken

Als je niet aan de voorwaarden voldoet maar om één of andere reden (agenda, locatie, vrienden in een groep, …) toch in een specifiek niveau les wil volgen, dan kan je deze lacunes wegwerken op 3 manieren:

  1. Je kan stages volgen. Vraag gerust advies.
  2. Je kan privéles volgen. Contacteer ons voor meer info.
  3. Je kan twee lessenreeksen in hetzelfde trimester volgen.

Beginners die 4 of meer lessen gemist hebben, kunnen toch meteen starten in het lopende niveau 1, als ze in de eerstkomende weken een intensieve stage voor beginners (of privéles) volgen.

Les onder je niveau: de andere rol leren

Als je een les volgt die iets te gemakkelijk is, dan kan je voor een extra uitdaging zorgen door de andere rol (leider of volger) te leren. Zeer leerrijk, en bovendien nog leuk ook!

Flexibiliteit, in de mate van het mogelijke

We houden zo veel mogelijk rekening met jouw wensen en beschikbaarheid, en we zoeken samen naar de beste keuze. Om het niveau en de leersnelheid van een groep te garanderen voor de andere leerlingen, behouden we ons echter het recht voor om leerlingen te weigeren of heroriënteren op basis van hun niveau.

frissefolk.be