nlfren

Opdracht voor stage Niet meer maar beter

Voorbereidende opdracht voor de dansstage Niet meer maar beter. 

 

Inleiding 

We willen reflexie en respectvolle discussie over dansetikette stimuleren. In tegenstelling tot andere dansgenres, worden de ongeschreven codes zelden expliciet gemaakt in het folkmilieu. Daardoor moet elke danser deze conventies dus zelf ontdekken (o.a. via trial and error) en er ontstaan daardoor ook verschillende versies, gebaseerd op zeer persoonlijke ervaringen en interpretaties (maar al te vaak met weinig of geen input van de ervaringen van anderen).

Instructies
Tijdens de workshop ‘Niet meer maar beter‘ hebben we maar een beperkte tijd. Daarom vragen we je om op voorhand deze documenten te lezen: een tekst (het belangrijkste document) en twee verzamelingen illustraties. Bekijk het met een open geest, aarzel niet om aantekeningen te maken en die mee te brengen naar de stage.
Documents
Denk na over de volgende 3 vragen
  1. Zijn er aanbevelingen waar je het helemaal niet eens mee bent of die je niet kan aanvaarden? Waarom niet? Probeer ook uit te vinden waarom deze aanbeveling in de tekst staat. Denk dus na over de arguments pro en contra.
  2. Heb je ooit al onaangename ervaringen meegemaakt tijdens het dansen omdat iemand anders (of jijzelf) een aanbeveling uit die documenten niet volgde? Ben je bereid om je beleving kort (max 1 minuut) te vertellen in een kleine groep?
  3. Denk je dat het een goed idee is om het document gedragscodes en danstips te verspreiden in het folkmilieu? En zo ja, hoe kan dat dan best gebeuren volgens jou?
Tijdens de workshop heb je ongeveer 40 minuten om deze 3 vragen in een kleine groep (ongeveer 5 personen) te bespreken. Als je dan de teksten nog moet lezen, is er geen tijd meer voor interessante discussies.
frissefolk.be