Anita Iliaens commence à danser à l'âge de 14 ans au groupe Sjalom (Aarschot). Elle y a apprend des danses de toutes les régions d'Europe avec une attention particulière au plaisir de la danse mais aussi à la justesse des mouvements. 

Durant ses études Anita reprend la direction du groupe. Ensuite, elle fait un détour dans le circuit de danses folkloriques flamandes. Elle dansera chez Pallieter à Lier et participera à des représentations au festival de danses du Puy, en France. La danse folklorique avec ses costumes et représentations ne la séduit pas longtemps et elle retourne assez vite vers les danses européennes.

Le mariage, la famille et une délocalisation en Flandre orientale mettent la carrière de danse d'Anita en sourdine. Mais en 1995, elle reprend la danse à Alost avec un groupe au répertoire international de danses traditionnelles. Après une dizaine d'années, le répertoire du groupe évolue principalement vers les danses modernes israéliennes et ceci au dépend des danses des autres régions.

Petit à petit, elle s'ouvre à la musique, suit des cours de cornemuse et redécouvre le plaisir de la musique traditionnelle. Quand l'école de musique organise des cours de danses folk, Anita s'y remet avec envie. Bien vite elle cherche plus et suit une première série de cours chez Boombal. En 2008, elle rejoint les cours du niveau 4 chez Frisse Folk à Bruxelles. Anita y découvre de nouveaux aspects de la danse que l'on retrouve moins dans la danse folklorique ; Il ne s'agit plus d'apprendre un grand nombre de danses mais plutôt une grande richesse de variantes. On travaille l'improvisation, le style de danse et surtout le plaisir de la communication. Tout ça lui donne envie de plus!

Anita s'attelle à des stages, découvre les bals et les festivals de danses. Elle retrouve le plaisir de transmettre ses connaissances et rejoint l'équipe des professeurs de danse de Frisse Folk. En septembre 2011 Anita commence à donner des cours de danse, d'abord à Herk-de-Stad et ensuite à Gand.

 

Anita Iliaens is met volksdansen gestart toen ze 14 jaar was. In Sjalom uit Aarschot werden dansen uit heel Europa gedanst, met de nadruk op het dansplezier. Er werd wel gezocht naar de juiste stijl uit elke regio.

Tijdens haar studies heeft Anita een paar jaar de dansleiding overgenomen in haar groep, en daarna heeft ze een zijstapje gewaagd in het Vlaamse volksdans circuit. Eén jaar heeft ze gedanst bij Pallieter uit Lier, en heeft ze mee opgetreden op het dansfestival van Le Puy in Frankrijk. Het dansen in een folkloregroep met optredens en kledij lag haar minder, dus keerde ze snel terug naar de Europese dans.

Huwelijk, verhuis naar Oost-Vlaanderen en kinderen zorgden voor een time-out in de danscarrière van Anita. Maar in 1995 is ze er terug mee gestart, in Sint Paulus uit Aalst, alweer een groep met een internationaal volksdansrepertoire. Na een jaar of tien evolueert de groep sterk richting modernere Israëlische dans, wat ten koste gaat van dansen uit andere regio's. Dit ligt minder in haar lijn, en ze verliest haar interesse.

Ze start met muzieklessen aan de muziekschool, en leert een instrument bespelen, eerst blokfluit, daarna doedelzak. Ze herontdekt het plezier van traditionele muziek, en als aan de muziekschool ook folkdansen worden georganiseerd, begint ze weer te dansen. Ze voelt dat ze meer in haar mars heeft, en begint te zoeken op internet.

Ze doet eerst een paar lessenreeksen bij Boombal en volgt vanaf 2008 naar de lessen niveau 4 bij Frisse Folk in Brussel. Ze leert er nieuwe aspecten kennen van het dansen, die in het volksdansmilieu niet aan bod kwamen. Niet meer het aantal dansen neemt toe, maar wel de variaties, er wordt gewerkt rond improvisatie en dansstijl, en het plezier kennen van communicatie via dans staat centraal. Dat alles smaakt naar meer!

Anita is opnieuw gebeten, en volgt naast danslessen ook stages. Ze ontdenkt de betere bals en dansfestivals. Daarnaast herontdekt ze ook het plezier van het lesgeven, en ze begint in september 2011 danslessen te geven voor Frisse Folk, eerst in in Herk-de-Stad, daarna in Gent.

Vidéos de ce prof

Anita Iliaens

Stages avec ce prof

No results found