Uitverkocht.

Registration is closed for this event
Sold out
Normal price 15.00 €
Discount price for all those who don't work 11.00 €
Discount workshop 26/05 11.00 €
Fair Trade price 18.00 €

Please find more information on the French or Dutch part of our website !

 

From september, we'll start earlier and really on time so everybody can enjoy the second group, even those who have to catch public transport. There were some other changes for Bal XL in January 2018. You can discover them here 
            


We invite you to read the text Code of conduct & dancing tips 

Practical info

Meal

Meal standard text

De Maalbeek n'admet pas qu'on apporte ses propres boissons. Merci de respecter cette demande. Il y a un prix réduit sur les bouteilles d'un litre d'eau plate.Saviez-vous que les entrées d'un Bal XL sold out couvrent à peine tous les frais? En consommant au bar vous contribuez ​activement à garder les bals folk viables.


De Maalbeek staat niet toe om eigen drank of eten mee te brengen. Bedankt om dit te respecteren. De korting voor literflessen plat water blijft behouden.
Wist je dat inkomsten uit de ticketverkoop van een uitverkocht Bal XL nauwelijks volstaan om de kosten van het bal te dekken? Door aan de bar te consumeren draag je dus actief bij aan het voortbestaan van deze bals.

Partnership / Organisation

GC De Maalbeek