Halfgevorderden, Gevorderden
Workshop organised by Frisse Folk
Registration is closed for this event
availability level-3

Dansstage Tangurka: Rectángulos
met Koen Dhondt & Elena Leibbrand

 

Tangurka?

Sinds enkele jaren verrijkt Koen Dhondt zijn mazurkas soms met wat technieken die aan tango ontleend zijn, zodat je van "tangurka" kan spreken. Bij Argentijnse tango is de danshouding niet altijd evenwijdig. We vinden er bovendien ook torsies, dissociaties en specifieke verplaatsingen die weinig voorkomen in folkdans.

We leren die technieken toe te passen op de mazurkas die tijdens elk folkbal gespeeld worden. Het accent ligt op communicatie tussen de dansers (leiden en volgen) en op individuele correcties en lichaamshouding.

 

Programma

Deze keer geen zijwaartse zigzagbewegingen zoals de vorige tangurka-stages, maar originele voorwaartse en achterwaartse bewegingen op of naast uw danslijn, gevolgd door rechthoeken (rectángulos), die op het einde ook nog ronddraaien. En dit alles met de passen en de muziek van mazurka.


De stagiairs Tangurka krijgen een korting voor het Bal XL 's avonds.


Onderaan deze pagina vind je alle informatie over deze specifieke stage, zoals het vereiste niveau en het vieruurtje of middageten.

Prijzen, kortingen en alle algemene informatie over onze stages vind je in het menu.

Practical info

Maaltijd

Meal standard text

Gedeelde maaltijd 's middags. We stellen voor dat alle stagiairs iets meebrengen om te delen.

De Maalbeek heeft zijn intern reglement aangepast. Daardoor is het niet meer toegelaten om eigen drank mee te brengen. Bedankt om dit te respecteren. Dit trimester zal Frisse Folk gratis plat water aanbieden aan de stagiaires in De Maalbeek. De bar zal natuurlijk open zijn tijdens de stages.

Taal

Language standard text

De stage wordt in het Nederlands en/of Frans gegeven, in functie van de behoeften van de deelnemers.

Koen en Elena zijn vlot meertalig, dus individuele feed back krijg je zeker in je eigen taal.

Mandatory level

Mandlevel standard text

De basispas van de mazurka (of een basis tango) goed beheersen, goed vertrouwd zijn met leiden en volgen en minimum een jaar ervaring hebben met koppeldansen (niet noodzakelijk folkdans). Er is geen enkele voorkennis van tango vereist. We beginnen met eenvoudige bewegingen en bouwen op tot echt moeilijke variaties.

Danspartner

Partner standard text

Je moet je niet samen met een partner inschrijven voor deze stage. Er wordt regelmatig van partner gewisseld.

Partner / Organisatie

GC De Maalbeek