Show large map
GC De Maalbeek
Rue du Cornet 97- Hoornstraat 97
1040 Etterbeek
Belgium
Few participants
Tarif normal 17.00 €
Tarif réduit pour tous ceux qui ne travaillent pas 13.00 €
Tarif réduit stagiaires 13.00 €
Tarif Fair Trade 20.00 €
Tarif Fair Trade pour ceux qui ne travaillent pas & stagiairs 16.00 €

Novar

Duo Vandenabeele Knapen

Please find more information on the French or Dutch part of our website !

 

 

19:30 - Initiation by Koen Dhondt

20:30 - Novar

23:00 - Duo Vandenabeele Knapen

            

Since september 2018, we start earlier and really on time so everybody can enjoy the second group, even those who have to catch public transport. There were some other changes for Bal XL in January 2018. You can discover them here 

 


We invite you to read the text Code of conduct & dancing tips 

Practical info

Meal

Meal standard text

De Maalbeek n'admet pas qu'on apporte ses propres boissons. Merci de respecter cette demande. Il y a un prix réduit sur les bouteilles d'un litre d'eau plate.Saviez-vous que les entrées d'un Bal XL sold out couvrent à peine tous les frais? En consommant au bar vous contribuez ​activement à garder les bals folk viables.


De Maalbeek staat niet toe om eigen drank of eten mee te brengen. Bedankt om dit te respecteren. De korting voor literflessen plat water blijft behouden.
Wist je dat inkomsten uit de ticketverkoop van een uitverkocht Bal XL nauwelijks volstaan om de kosten van het bal te dekken? Door aan de bar te consumeren draag je dus actief bij aan het voortbestaan van deze bals.

Partnership / Organisation

GC De Maalbeek